DE EN NL
Telefon: +49 2065 909 111
HUETTEMANN GROUP. Logistics and More®
+49 2065 909 111

Privacybeleid en Colofon

Privacybeleid voor onze website DSGVO Artikel 13


We zijn blij met uw interesse in onze internetaanwezigheid en de aanbiedingen op onze internetpagina's. HUETTEMANN Holding GmbH & Co. KG en haar dochterondernemingen (hierna de HUETTEMANN-groep genoemd) hechten het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de informatie die op andere wijze aan ons wordt verstrekt. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens in het kader van het gebruik van onze internetpagina's vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de volgende bepalingen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten op de gegevensbescherming.

HUETTEMANN Holding GmbH & Co. KG heeft tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.
Hierna willen wij u informeren over welke gegevens er worden verzameld wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van de aanbiedingen op onze website, hoe wij deze verwerken en welke rechten u dientengevolge heeft.

• Verantwoordelijke instantie en dienstverleners


Verantwoordelijk voor de werking van deze website in de zin van de Europese verordening gegevensbescherming (DS-GVO), de Federale wet gegevensbescherming (BDSG) en tegelijkertijd dienstverlener in de zin van de telemediawet (TMG) is
HUETTEMANN Holding GmbH & Co. BEPERKT PARTNERSCHAP
Friedrich Ebert STR. 22
47226 Duisburg, Duitsland

Telefoon: +49 2065 909 0
Fax: +49 2065 909 261
E-mail: info@huelog.de
E-mail voor vragen over gegevensbescherming: datenschutz@huelog.de

Beheer:
Klaus Hüttemann, Manfred Köhler

Geregistreerd kantoor van de vennootschap:
Duisburg, Handelsregister van de Arrondissementsrechtbank Duisburg HRA 8360

Belasting over de toegevoegde waarde ID: DE81534341650

• gegevensbeschermingsfunctionaris


De HUETTEMANN-groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd. U kunt per post contact opnemen met onze bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensbescherming op de hierboven vermelde gegevens of op het e-mailadres: datenschutz@huelog.de.

• Persoonlijke gegevens


Persoonlijke gegevens zijn dergelijke informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden die gemakkelijk en duidelijk aan u kan worden toegewezen.
Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres of zelfs een online identificatie.

• Reikwijdte van de verzameling en het gebruik van uw gegevens, met inbegrip van de doeleinden van de verwerking


I. Bezoek onze website


Voor het loutere bezoek van onze website en het ophalen van de informatie die daarin is opgenomen, is het niet noodzakelijk dat u persoonlijke gegevens te verstrekken.
Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen en gebruiken wij alleen gegevens die automatisch door uw internetbrowser naar ons worden verzonden:

• Datum en tijdstip van toegang tot een van onze internetpagina's
• Uw browser type
• Uw browser instellingen
• Uw IP-adres
• de pagina's die u hebt bezocht
• het internetadres van de website van waaruit u naar onze website komt door op een link te klikken (de zogenaamde verwijzer).

Wij gebruiken deze gegevens om u technisch in staat te stellen onze website te bezoeken. Bovendien gebruiken wij deze gegevens voor statistische doeleinden om het ontwerp en de lay-out van onze website te verbeteren. Wij slaan uw volledige IP-adres alleen op voor de duur van uw bezoek. Indien wij deze gegevens niet kunnen verzamelen, is het niet mogelijk de inhoud van onze website naar uw browser over te dragen.

II. Gebruik van contactgegevens (E - Mail)


Indien u ons uw e-mailadres meedeelt, zullen wij per e-mail met u communiceren. Wij zullen uw e-mailadres echter niet doorgeven aan derden buiten de exploitant van deze website. Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere eigendomsrechten en informatie over auteursrechten die in acht moeten worden genomen en opgevolgd. Wij wijzen er tevens op dat de informatie op deze site technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten. Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Dit geldt ook voor verbeteringen en/of wijzigingen aan de op deze site beschreven producten en/of programma's.
De beheerder van deze website vraagt u om ons geen vertrouwelijke of auteursrechtelijk beschermde informatie via deze website te sturen.
Houd er rekening mee dat wij informatie of materiaal dat ons op deze manier bereikt NIET als vertrouwelijk beschouwen. Indien u ons desondanks vertrouwelijke informatie of materiaal toestuurt, verleent u ons een onbeperkt, onherroepelijk recht tot gebruik daarvan,
om te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren.

U gaat er ook mee akkoord dat de exploitant van deze website vrij is om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die u aan ons voor enig doel te gebruiken.
We zullen uw naam echter niet bekendmaken of u opnemen in een publicatie als de afzender van de informatie, of materialen, tenzij:

a) wij uw toestemming krijgen om uw naam te vermelden,
b) wij u op de hoogte stellen voordat wij het materiaal of de informatie publiceren die aan ons is verstrekt als bijdrage voor een specifiek deel van deze website, met vermelding van uw naam, of
c) indien wettelijk vereist.

Bovendien gebruiken we de gegevens die u ons toestuurt voor een promotioneel adres door informatie over onze producten en diensten te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw recht op bezwaar vindt u onder "Informatie over het bestaan van een recht op bezwaar" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

III. gebruik van cookies


Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke informatie over de gebruiker op te slaan op het eindapparaat van de gebruiker terwijl hij de website gebruikt. Cookies maken het mogelijk om de gebruiksfrequentie en met name het aantal gebruikers van de pagina's te bepalen, om het gedrag van het gebruik van de site te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken.

Cookies blijven aan het einde van een browsersessie opgeslagen en kunnen de volgende keer dat u de site bezoekt worden opgehaald. Als u dit niet wilt, moet u uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

IV. Privacybeleid voor het gebruik van Google Anaytics


Deze website maakt GEEN gebruik van Google Analystics

V. Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins


Er zijn GEEN plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd op onze pagina's.

VI. privacybeleid voor het gebruik van YouTube


Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina's bezoekt die zijn uitgerust met een YouTubePlugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De Youtube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.Meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan, kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

• Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?


Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten van de Europese verordening gegevensbescherming (DS-GVO) en de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming (Federale wet gegevensbescherming, Telemediawet) om de volgende doeleinden te bereiken:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de inhoud van onze website aan de gebruiker ter beschikking te stellen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van de DS-GMO. Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw via het contactformulier gemelde verzoeken. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook als u ons uw toestemming heeft gegeven. In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), DS-GMO. Na het verkrijgen van uw toestemming zullen wij u op de hoogte stellen van het specifieke doel van de voorgenomen verwerking. U kunt uw aan ons gegeven toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen. Dit geldt ook voor toestemmingen die u voor 25 mei 2018 heeft gegeven. Wij zullen u informeren over de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken wanneer u ons uw toestemming geeft.

Ten slotte verwerken wij uw gegevens voor zover wij hier een legitiem belang bij hebben, tenzij uw belangen of grondrechten, die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen, prevaleren. In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), DS-GMO en § 15, lid 3, TMG. Deze processen omvatten het gebruik van de hierboven vermelde cookies, het gebruik van hulpmiddelen om uw gebruiksgedrag op onze website te evalueren.

• Met wie delen we uw informatie?


Binnen het HUETTEMANN-concern worden uw gegevens verzonden naar die afdelingen die ze nodig hebben voor de uitvoering van het contract of de precontractuele maatregelen (bv. personeelsdienst voor aanvragen, verkoop voor vragen over onze producten en diensten).
Daarnaast die gespecialiseerde afdelingen die uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld marketing voor reclamedoeleinden. Voor zover nodig geven wij naast bovengenoemde bedrijven ook gegevens door aan ondersteunende dienstverleners (bijvoorbeeld postdienstverleners, logistieke bedrijven, IT-dienstverleners, incassodienstverleners en juridisch adviseurs).

• Dragen wij uw gegevens over aan derde landen?


Wij verwerken uw gegevens die verzameld zijn tijdens het gebruik van onze website niet buiten de staten van de Europese Unie ("derde landen").
Als wij in de toekomst dienstverleners opdragen deze website te exploiteren die de gegevens van gebruikers van onze website niet in een land van de Europese Unie verwerken, dan gebeurt dit alleen als uit een besluit van de Europese Commissie duidelijk blijkt dat er in het betreffende derde land een passend beschermingsniveau bestaat (art. 45 DS-GMO) of als er bij het ontbreken van een dergelijk besluit passende garanties bestaan voor de bescherming van uw gegevens en afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen voor u beschikbaar zijn (art. 46 DS-GVO).

• Hoe lang bewaren wij uw gegevens?


Wij slaan uw persoonlijke gegevens op voor de duur van het gebruik van onze website. De maximale duur van de gebruikte cookies is 1 jaar. Indien en voor zover uw gegevens onderworpen zijn aan fiscale, commerciële of andere wettelijke opslagverplichtingen, slaan wij deze gegevens op tot het verstrijken van voornoemde termijnen. Als u ons sollicitatiedocumenten toestuurt via de contactformulieren op onze website, slaan we deze documenten op totdat de sollicitatieprocedure is voltooid.
Als wij uw gegevens ook voor reclamedoeleinden op grond van een legitiem belang hebben opgeslagen, zullen wij deze gegevens wissen op het moment dat u bezwaar maakt tegen verdere reclame. Dit geldt niet zolang voor deze gegevens een wettelijke bewaartermijn geldt. In dat geval worden de gegevens echter voor reclamedoeleinden geblokkeerd.

• Informatie over gegevensbeschermingsrechten/toezichthoudende autoriteit Art. 21 DSGVO


Iedere gebruiker heeft recht op informatie over zijn gegevens die zijn opgeslagen in de HUETTEMANN groep van bedrijven en de verwerking volgens Art. 15 DS-GMO, het recht op correctie van zijn gegevens volgens Art. 16 DS-GMO, het recht op verwijdering van zijn gegevens na uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 17 DS-GVO voor zover dit niet in strijd is met opslagverplichtingen, het recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 DS-GVO, het recht op bezwaar volgens Art. 21 DS-GVO en het recht op gegevensoverdracht volgens Art. 20 DS-GVO.
Als u de HUETTEMANN Unternehmesgruppe toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit ten koste gaat van de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van deze toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking ervan.
Daarnaast is er het recht om in beroep te gaan bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming op grond van artikel 77 DS-GMO.
Als u vragen hebt of informatie nodig hebt over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van bovengenoemde rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens hierboven.
Informatie over het bestaan van een recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 DSGVO
Hun rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de basisverordening inzake gegevensbescherming.
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres als u nog vragen hebt over persoonlijke gegevens:


datenschutz@huelog.de

• recht van beroep


In individuele gevallen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze informatiedienst.
In dat geval heeft u het recht om contact op te nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van HUETTEMANN Holding GmbH & Co. KG en een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

• Toepassingsgebied en wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring


HUETTEMANN HOLDING GmbH & Co. KG de informatie op haar websites regelmatig controleert en actualiseert.
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd zijn veranderd. Voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan dan ook geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard.

Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar met hyperlinks wordt verwezen. HUETTEMANN HOLDING GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks bereikbaar zijn. Daarnaast HUETTEMANN HOLDING GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.
Inhoud en structuur van HUETTEMANN HOLDING GmbH & Co. KG zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of beelden, vereist de voorafgaande toestemming van HUETTEMANN HOLDING GmbH & Co. BEPERKT PARTNERSCHAP.
Wij behouden ons het recht voor om de bovenstaande bepalingen inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd te wijzigen om toekomstige wijzigingen in het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens weer te geven. Significante wijzigingen worden aangekondigd door een duidelijk zichtbare boodschap op onze website.

Status: august 2018

colofonDirectie:
Klaus Hüttemann, Manfred Köhler

Statutaire zetel:
Duisburg, handelsregister van het kantongerecht Duisburg HRA 8360

Btw-nummer: DE81 5341 650

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Klaus Hüttemann

Wij werken uitsluitend op basis van de nieuwste versie van de algemene Duitse expeditievoorwaarden 2017 (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp 2017)).

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van een gelinkte site is alleen de exploitant van de betreffende site verantwoordelijk.